Haugaland Kraft AS og Skånevik Ølen Kraftlag SA har i dag inngått en intensjonsavtale om å slå seg sammen

Skrevet .

Haugaland Kraft og Skånevik Ølen Kraftlag er blitt enig om å starte en prosess for å arbeide fram en avtale om å integrere Skånevik Ølen Kraftlag inn i Haugaland Kraft. Oppgjøret for Skånevik Ølen Kraftlag vil være i form av aksjer i Haugaland Kraft AS.

Dette vil innebære at Skånevik Ølen Kraftlags ulike virksomhetsområder og aksjene i SKL overføres til Haugaland Krafts respektive datterselskaper, samtidig som Skånevik Ølen Kraftlag blir aksjonær i Haugaland Kraft AS.

Det er videre en målsetning at Ølen skal bli lokasjon for en større avdeling med lokal tilhørighet i Haugaland Kraft.

Integreringen vil legge til rette for en større regional samling av virksomheter som gir en effektiv drift og som samtidig tilrettelegger for at synergier kan tas ut på en effektiv og god måte, uttaler daglig leder i Skånevik Ølen Kraftlag Kristoffer Vannes.

Dette vil også bidra til en harmonisering av nettleietariffer og sikre konkurransedyktige priser og produkter for våre kunder.

Partene mener at en slik sammenslåing vil ha en rekke positive virkninger. Blant annet vil det imøtekomme myndighetskrav til selskapsmessig og funksjonelt skille som samtlige kraftselskaper må innfri innen 1. juli 2021. Forsyningssikkerhet og beredskap styrkes gjennom sammenslåingen og arbeidsplasser sikres.