God stemning på trappa til Festiviteten. Fra venstre. Egil Severeide, Bernt Jæger og Ingeline Kaldestad fra HN, Atle Myklebust og Eilif Fjon fra Kultur og Festivalutvikling

Kultur- og festivalutvikling (KF)  i Haugesund blir nytt medlem i Næringsforeningen. Kultur og næring kan skape mye sammen, mener kultursjef Eilif Fjon.

Skrevet .

Denne uka inviterte han og økonomisjef Atle Myklebust Næringsforeningen til samtaler i lokalene i Festiviteten.

– Vi har mye felles. Sammen med næringslivet er kulturen på mange måter limet i regionen, av de over 600.000 som besøker byens kulturliv kommer en stor del fra kommunene rundt oss. Vi er med å gjøre byen og regionen attraktiv og vi har ambisjoner om å bli enda, bedre sier Fjon.

Han styrer et konglomerat av kulturhus og institusjoner og ser at samarbeidet mellom kultur og næringsliv blir stadig tettere.

– Ved å bli med i Næringsforeningen tror vi at dette samarbeidet kan utvikles til felles beste. Det store nettverket og de mange arenaene som Næringsforeningen har bygget opp representerer et stort potensiale for oss, sier kultursjefen.

HN-direktør Egil Severeide er svært glad for at kulturlivet i Haugesund ser verdien av å bli med i Næringsforeningen.

– Kultur skaper verdier og identitet. Livet ville vært ufattelig mye fattigere uten. For ledere og ansatte gir et god kulturtilbud glede og inspirasjon i hverdagen. Jeg tror det vil bli en typisk vinn-vinn situasjon å få kulturbyen Haugesund med på laget, sier Severeide