Konsernet til Jakob Hatteland har redusert underskuddet, men fremdeles er tallene store og røde.

Skrevet .

Selskapene i konsernet under Jakob Hatteland Holding AS omsatte for 766,4 millioner i fjor, viser årsregnskapet. Dette er 102 millioner mindre enn året før, skriver Haugesunds Avis.

Driftsresultatet er negativt med 49,0 millioner, fem millioner dårligere enn i 2011. Dette skal blant annet skyldes nedskrivninger av goodwill.

Finansresultatet er derimot mye bedre. Dermed bedres resultat før skatt fra minus 90,3 millioner kroner i 2011 til minus 34,1 millioner i 2012. Konsernet har likevel fortsatt en egenkapital på 409,6 millioner etter minoritetsinteresser er trukket fra.

Den samlede gjelden er også redusert fra 449,1 millioner til 347,7 millioner. Konsernet driver med investering i aksjer og fond, samt diverse virksomhet innen IT og produksjon av et robotbasert lagersystem, Autostore.

Hattelco, med datterselskaper som blant annet driver diverse netthandel, har opplevd tøff konkurranse, finansuro og vridning av handelsmønsteret, skrives det i styrets årsberetning.

Det er tatt grep for å møte denne utviklingen. For Jakob Hatteland Computer fortelles det at utviklingen er god og aktiviteten høy.

For Jakob Hatteland Solutions har det vært utfordrende, men styret mener utsiktene for 2013 er gode.

Jakob Hatteland Holding AS eies 70 prosent av Jakob Hatteland. Resten er fordelt på andre personer i Hatteland-familien.