Handelsoverskuddet i juni 2014 var på 17,8 milliarder kroner – 43,2 prosent mindre enn i samme måned året før. Ikke siden 2004 har handelsoverskuddet vært så lite.

Skrevet .

I juni ble det eksportert varer for nær 63 milliarder kroner, som er en nedgang på 14,3 prosent sammenlignet med samme måned året før. Det meste av nedgangen skyldes mindre eksport av råolje og naturgass som falt med henholdsvis 9,6 og 30,3 prosent. Samtidig steg importen i juni med 7,4 prosent til drøyt 45 milliarder kroner. Kombinert førte dette til det laveste handelsoverskuddet på lang tid.

Derimot var handelsoverskuddet for første halvår 2014 på 188,6 miliarder kroner og endte dermed bare 1,6 prosent lavere enn i samme periode året før. Fastlandseksporten økte med 4,8 prosent og utgjorde i første halvår 189,7 milliarder kroner.

Faktorene som har ført til juniresultatet:

– Liten oljeeksport
– Lavere naturgasseksport
– Svekket fastlandseksport i juni
– Økt eksport av fisk og kjemiske produkter
– Økt import i de fleste hovedgruppene
– Økt import av ikke spiselige råvarer og jern og stål
– Maskinimporten opp
– Økt eksport til Europa og Asia