16 ledere fra karmøybedrifter fikk god anledning til faglig påfyll på lederkurs i Skudenshavn

Skrevet .

En av våre nye medlemsorganisasjoner, Skudeneshavn Arena, arrangerte forleden et kurs i Sommerbyen for ledere på Haugalandet med tittelet:» Bærekraftig næring og god ledelse» på Lanternen.

Dette er vanligvis et tredagers kurs som Eli Margaret Stølsvik fra Støkurs har komprimert i en heldagskurs.

De tre foredragsholdere, snakket om tre forskjellige temaer som skulle hjelpe deltakerne til å forbedre sin lederskaprolle i sin helhet.

Eli Margrete Stølsvik som revisor satte fokus på roller og ansvar knyttet til økonomioppfølging og finansiering.

Otto Bjelland, leder for Den Biomedisinske Senter i Stavanger, forklarte hvor viktig det er med emosjonell- og sosial intelligens for å bygge gode relasjoner og positiv samhandling i en bedrift.

Energiske May Lis Lie Salvesen, eier av VIP frisør i Stavanger, satte fokus på hvordan lederen kan medvirke til at egen fremtoning og fremtreden gir positiv energi i en hektisk hverdag.

Arbeidsformen på kurset var uformell og aktiv. Teori og eksempler ble relatert til praktiske arbeidssituasjoner. Deltakerne ble hele tiden involvert gjennom refleksjon, øvelser og diskusjoner.

På deltakerliste var tilsammen 16 ledere fra forskjellige bransjer på Karmøy, som fikk en god mulighet til  faglig påfyll i tillegg til å bygge nettverk på tvers av bransjer i regionen