Gassco i Karmøy, DeepOcean i Haugesund og AF Decom Offshore i Vindafjord har alle vært med på å fjerne en av de gamle riggene i Nordsjøen. Nå gjenvinnes den på miljøbasen i Vats.

Skrevet .

Fjerningen av kompressorplattformen H7 i tysk sektor av Nordsjøen er nå gjennomført.

H7 var tilknyttet rørledningen Norpipe og ble satt i drift i 1977. Plattformen ble brukt til å opprettholde trykket i rørledningen som transporterer gass fra Ekofisk-området til Norsea Gas Terminal i Emden i Tyskland.

Kompressoren om bord på H7 ble tatt ut av drift i 1999, men plattformen var operativ fram til 2007. Da ble den frakoblet Norpipe, stengt ned og avbemannet.

Statoil har hatt ansvar for fjerningsprosjektet på vegne av Gassco som operatør for H7.

AF Decom Offshore AS har kontrakt for fjerning og avhending, med selskapene Swire Blue Ocean og Deep Ocean som sentrale underleverandører.

Swire Blue Ocean disponerer de oppjekkbare fartøyene som ble brukt til fjerningen, mens Deep Ocean hadde ansvaret for prosjektets undervannsoperasjoner.

Fjerningen av H7 ble endelig besluttet i oktober 2010.

– Nå gjenstår bare rydding av havbunnen og noe steindumping der plattformen tidligere stod. Det gjenstående arbeidet vil bli utført i løpet av september 2013.

Målet er at 98 prosent av stålplattformens understell og stigerør skal gjenvinnes.

Mens tilsvarende tall for toppdekket er 94 prosent, heter det i en melding fra Gassco.