Stinn brakke på Røldals-terrassen, der samling rundt E 134 som hovedferdselsåre vest-øst var tema.

Klar støtte fra Stavanger, Sunnhordland og lastebilnæringen på hele sørvestlandet. Strategien for å sikre E134 som hovedvei vest-øst ble meislet ut på møtet i Røldal

Skrevet .

Rundt 70 deltakere fra store deler av Hardanger, Telemark, Nord-Rogaland og Stavanger-regionen møttes til samferdselskonferanse på Røldalsterrassen onsdag. SMB Hardanger i samarbeid med Haugesundregionens Næringsforeningen trommet sammen til stormøte for å holde trykk på arbeidet med å få E134 som hovedferdselsåre over fjellet. Stortingspolitikerne Magne Rommetveit (A) og Torill Eidsheim (H) deltok fra Stortingets Transport- og Kommunikasjonskomite.

HN-direktør Egil Severeide ledet møtet, og var godt fornøyd med resultatet.

– Menigheten er samlet, og stadig flere får øynene opp for de gode argumentene for E134. At våre venner i Næringsforeningen i Stavanger også så klart flagger at de støtter dette alternativet, er ekstra gledelig .Fra Lastebileierforbundet sentralt og fra foreningene i Agder, Rogaland og Hordaland  er også budskapet krystallklart, sier Severeide.

En gruppe med representanter fra næringsorganisasjonene skal nå samordne sine standpunkter og legge en strategi foran et innspillsmøte som Vegdirektoratet skal ha i Oslo i juni. På møtet onsdag ble det presisert fra mange at det er nødvendig å fri til Bergen for å få full oppslutning om E134. En arm fra Odda via Folgefonn- og Jondal-tunnelen- den såkalte Hordalands-diagonalen, er lansert som en tilknytningsåre for midtre del av Hordaland.

 

Les hva Hardanger Folkeblad skriver om møtet:

http://www.hardanger-folkeblad.no/hfnyheiter/article7370013.ece

veimøterøldal 2

Adm.dir. Egil Severeide i Næringsforeningen ledet veimøtet i Røldal, her sammen med Odda-ordfører Jon Opdal (t.v.)

Dette skriver Haugesunds Avis om møtet i Røldal:

Bergensregionen glimret med sitt fravær under samferdselskonferansen i Røldal tirsdag, der «Raskeste vei øst/vest» var tema. Der var også alternativet med en arm fra Bergen til E 134 er en del av debatten.

Derimot flagget næringsforeningen i Stavanger sin sterke støtte til E 134 som prioritert hovedvei mellom øst og vest.

– Ingen diskusjon

Kommunikasjonssjef Egil Hollund kunne berolige forsamlingen med at det ikke er noen diskusjon i Stavanger om hvilken øst/vest-vei som er best for sørfylket.

 

– Jeg tror ikke det har vært noen stor diskusjon om at E 134 er den korteste veien, sa Hollund.

– Det er mer snakk om at vi ikke kan snakke om både Rogfast, Kyststamveien, Ryfast og alt på en gang. Derfor har vi ikke flagget det veldig høyt inntil nå, utdyper han overfor Haugesunds Avis.

– Landsdelskamp

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) åpnet muligens for århundrets veikrig da han tidligere i år sa at han ville satse på en prioritert fjellovergang øst/vest for tungtrafikken.

Daglig leder i AS Haukelivegen, Børge Skårdal, røper at han ikke tør utelukke det han kaller en «landsdelskamp».

Alliansebygging ble derfor ikke uventet et sentral tema under samferdselskonferansen i Røldal, som næringsforeninger i Hardanger, Kvinnherad og Haugesund, og Odda kommune står bak.

Ønsker samling

– Samling er helt nødvendig, fastslo Egil Severeide i Haugesundregionens Næringsforening.

– Det er dødfødt å kjempe for en løsning som utelukker Norges nest største by, sier Asbjørn Moe i Etne og Vindafjord Næringsutvikling.

Medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité Magne Rommetveit (A) er klar på at en ikke kan ende opp med bare en prioritert hovedvei øst/vest.

– Vestlandet for langt

– Det er om å gjøre at de som sokner til veien samler seg om felles strategier og traseer. Jeg tror ikke det blir slik som Ketil Solvik-Olsen har sagt at det blir bare en vei øst/vest. Til det er Vestlandet altfor langt, og Østlandet altfor stort. Uansett vil E 134 være en av veiene en må satse på.

Komitémedlem og hordalandsrepresentant Torill Eidsheim (H) mener E 134 kan være et godt alternativ for de søndre deler av bergensregionen.

Begge deler

– Det er klart at en ferjefri E 39 vil få en konsekvens. Alt annet vil være ulogisk, sier Eidsheim til Haugesunds Avis.

Men selv med E 39 på plass, tror hun det tenkes «både og».

– Og da tenker du en nord og en sør for Hardangervidda?

– Eller gode forbindelser til den som går over Hardangervidda. Det kan jo og være et alternativ.