Nærmere 2000 elever på Haugalandet møtte rundt 70 utstillerbedrifter fra hele regionen på Yrkesmessen.

Skrevet .

Yrkesmessen er årets viktigste møte mellom elever og bedrifter. Det myldret av elever i Sysco Arena i går, der bedrifter fra en rekke bransjer «lokket» med innbydende stands med ulike aktiviteter.

–          Jeg setter veldig stor pris på at bedrifter, skoler og opplæringskontor stiller opp år etter år på dette viktige arrangementet» sier Ronny Sætre i Haugalandet Skole – Arbeidsliv (HSA)

Det er kommunene i regionen som eier yrkesmessen, og  den arrangeres i tett samarbeid med de private opplæringskontorene på Haugalandet, Karrieresenteret, HSH og rådgiverne i ungdomsskolen og den videregående skolen.

Yrkesmessen ønsker å vise bredden i det lokale næringsliv for fremtidens arbeidstakere. Den  har fokus på valg av yrke og er primært for ungdomsskoleelever og elever på videregående skole, som er i prosessen for fremtidig yrkesvalg og veien fram til det.

Både bedrifter, skoler og opplæringskontorene sto klare til å gi  informasjon, råd og veiledning under messedagen i går. Marco ElSafadi var foredragsholder både på selv yrkesmessen og på kveldsarrangementet med foreldre og foresatte.