Byens "nye" landemerke er borte. I helga ble Dolwin Beta slept ut fra Haugesund retning Tyskland

Skrevet .

Konverteringsplattformen DolWin beta forlot Aibels verft i Haugesund i skumringen  Etter den fire dager lange transporten skal plattformen installeres i vindparken DolWin i den tyske delen av Nordsjøen.

 

Plattformkonseptet bygger på erfaringer fra olje- og gass-sektoren, og er videreutviklet og tilpasset behovene i vindindustrien offshore.

 

– Fornybar energi er et satsingsområde for Aibel. DolWin beta er vår første vindplattform og representerer derfor et gjennombrudd for Aibel, sier konsernsjef i Aibel, Jan Skogseth.

 

Han poengterer at selskapet har gjort seg mange nyttige erfaringer gjennom prosessen; en viktig lærdom for framtidige prosjekt. Prosjektet er gjennomført med meget gode HMS-resultat.

 

DolWin beta vil bli operert av transmisjonsoperatøren TenneT og vil ha kapasitet til å ta imot 916 MW strøm fra tre vindparker med over 200 turbiner.

Fra plattformer i tilknytning til turbinene blir strømmen transportert i kabler til konverteringsplattformen, der den blir omgjort fra vekselstrøm til likestrøm.

 

Denne konverteringen er nødvendig når avstanden mellom forbindelsespunktet på land og vindparken er mer enn 100 kilometer.

Fra konverteringsplattformen sendes strømmen via undersjøiske kabler til lands, der den igjen blir gjort om til vekselstrøm før den blir sendt ut på det tyske markedet.

 

Aibels konsept kan brukes i vindparker med en havdybde på mellom 15 og 45 meter. Selve plattformen har et dekksareal på 70 x 100 meter.

 

Aibel har designet og bygd konverteringsplattformen som underleverandør til ABB, som er hovedentreprenør for TenneT. Selve byggearbeidet ble gjort i Dubai før plattformen kom til Haugesund i august 2014.

Aibel leverer plattformen med alle hjelpesystemer mens ABB leverer elektroutrustningen. Da plattformen forlot verftet i går kveld, var alle systemer ferdig testet.

 

I løpet av de neste tiårene forventer Aibel at det skal tildeles cirka 20 liknende omformerplattformer på tysk og britisk sokkel.