De nedlagte Vigsnes-gruvene på Karmøy kan bli valgt til nasjonalt deponi for farlig avfall.

Skrevet .

Deponiet for farlig uorganisk avfall på Langøya i Re kommune i Vestfold er i ferd med å bli fullt, skriver tu.no.

Klima- og miljødepartementet ga derfor i sommer Miljødirektoratet i oppdrag å utrede hvor et nytt nasjonalt deponi bør ligge.

Miljødirektoratet ba så Direktoratet for mineralforvaltning om å lage en liste over gruver og steinbrudd som kan egne seg.

Av de tolv stedene som er utpekt er tre hjemmehørende i vårt distrikt.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal nå se på de 12 stedene og lage en rapport til Miljødirektoratet der de blant annet skal vurdere geologien på hvert enkelt sted og om bergartene er egnet som barriere.

Her er de tre i vårt distrikt:

Berakvam i Suldal i Rogaland

Norsk Stein driver uttak av fjell, granodioritt og gneis, til knuste produkter, cirka 10 millioner tonn per år, som tilsvarer ca. 2,6 millioner kubikkmeter.

Det vil ta lang tid før man når bunnivået. 

Vigsnes i Karmøy i Rogaland

Nedlagt kobber- og svovelkisgruve, består av gruvene Vigsnes og Rødklev. Gruvene er fylt med vann.

Samlet volum av uttatte masser er mindre enn 700.000 kubikkmeter.

Stordø i Stord i Hordaland

Nedlagt svovelkisgruve. Vannfylt opp til grunnstollnivået. Ikke tilgjengelig under dette nivået.

Uttaket foregikk med magasinbryting. Totalt uttatt volum ca. 2,3 millioner kubikkmeter. Vannet har en pH på ca. 2,7.

 

Les mer her:

http://www.tu.no/industri/2015/10/13/disse-12-stedene-kan-fa-deponi-for-farlig-avfall

vigsnes 2