Rundt 45 ansatte på Kårstø har fått tilbud om sluttpakke

Skrevet .

Tilbudet er gått til ansatte innen HMS, HR og ved økonomiavdelingen  Søknadsfristen er 31. august 2014.

Statoil vil da i etterkant avgjøre om søknaden blir innvilget eller ikke. En vurdering av kompetansebehov er avgjørende her.

– Kårstø-ansatte som er organisert under selve prosessanlegget har ikke fått tilbud om denne ordningen, sier kommunikasjonsleder Ove Tungesvik på Kårstø.

Også på raffineriet  Mongstad har ansatte fått et likelydende tilbud. Her skal Statoil kutte 200 stillinger .

– Ikke alle som søker, vil få innvilget søknaden. Det er viktig for Statoil å sikre at vi har nødvendig kompetanse til å drive anlegget videre på en sikker og effektiv måte, sier informasjonssjef Morten Eek i Statoil til Sysla.no.

Tilbudet om sluttpakker innebærer opp til 24 måneders etterlønn, avhengig av ansiennitet.

De som fyller 58 år eller mer innen 2015, kan søke om tidligpensjon.

Da vil de få 66 prosent av grunnlønnen frem til de er 67 år. at det vil være mulig å søke frem til nyttår.

De ansatte vil også få mulighet til å søke på andre stillinger i konsernet.

Les mer her:

http://offshore.no/jobbsak/62053_faar_tilbud_om_sluttpakker