Stig Hatteland og Karl Johan Lier fikk bred oppmerksomhet av både byråkrater og presse i Åmsosen i går. Foto: Anne Louise Våge

Næringsdepartementet var nysgjerrig på bedriften som er utpekt som ett av Norges mest spennende teknologiselskaper

Skrevet .

Den æren ble Hatteland-konsernet til del og tirsdag kom Næringsdepartementet på besøk til Hattelands hovedkontor i Vats.

Hatteland brukte anledningen til å gjøre departementet kjent med bedriften, samt rette fokus mot hvilke utfordringer som er knyttet til å drive i konkurranse med internasjonale selskaper fra Norge.

—Det er NFD som er med på og sette rammene for oss, og dette er en god mulighet for oss å gjøre dem kjent med vår hverdag og våre utfordringer. Vi vil ta opp temaer som skatt- og avgiftsordninger, som i praksis gir fordeler for utenlandske eiere, noe som påvirker Hattelands arbeid hver dag, sier Stig Hatteland, medeier og styreleder i Hatteland.

Anledningen for besøket er Næringsdepartementet sin landsturné «Ut i landet». Representanter fra departementet reiser her rundt i Norge for å få innspill fra næringslivet om hvordan de kan bidra til å styrke bedriftenes konkurransekraft.

—Vi er svært takknemlige for denne muligheten og at NFD har valgt ut oss som interessante for sin besøksturné. Vi ser fram til å bli bedre kjent med departementet, og ikke minst lære mer om hvordan de jobber og tenker, sier Hatteland.

Hatteland har flere ganger blitt bemerket for å være et annerledesselskap i norsk, tradisjonell bedriftskultur. Selskapet har gang på gang vært først ute innen sine segmenter, og kunne allerede tidlig på 90-tallet – som det første selskapet i verden – tilby sine kunder skylagringstjenester.

 

Autostore er et produkt som har gjort Hatteland verdenskjent. Det ble viet stor oppmerksomhet i en artikkel i  Dagens Næringsliv.

AutoStore-grid