Liv Zimmermann fra advokatfirmaet Hjort i Oslo var foredragsholder på dagsseminaret i Amanda Hotel i Haugesund.

Et trettitalls representanter fra byggenæringen i regionen benket seg for å få nyttig innsikt i hvordan snekre sammen de beste løsningene til plan og byggesaker i kommunene.

Skrevet .

Plan- og byggesaksbehandling knyttet til utviklings- og utbyggingsprosjekter gir utbyggere betydelig hodebry med tanke på ressurser, forutsigbarhet og risiko. Kurset gav fordypning i strategi i plan – og byggesaker, og eksempler på hvordan det er mulig å få søknadene gjennom systemet på en  smidigere måte.

Seminaret gikk over en hel dag, og tok seg regler og system – plansaker og byggesaker – Om valg av strategi – Kjennetegn på de gode planforslagene og byggesøknadene – Særlig om fylkesmannens rolle i ulike sammenhenger – Privatrettslige forhold – Noen problemstillinger knyttet til infrastruktur – Forhandling om utbyggingsavtaler – Dispensasjonssaker – Politisk behandling av plan- og byggesaker – Klagemuligheter – Midlertidig forbud mot tiltak.

Liv Zimmermann ledet deltakerne gjennom dagen. Hun arbeider i Hjorts eiendomsavdeling og har jobbet som advokat siden 2005, med plan- og byggesaker som sitt spesialområde. Før dette jobbet hun 10 år i Plan- og bygningsetaten i Oslo som bl.a. juridisk spesialrådgiver og avdelingsdirektør for avdeling for Områdeutvikling.

Opplegget var i regi av Haugesundregionens Næringsforening i samarbeid med Byggforum.

byggekurs 2

Liv Zimmermann (t.v.) sammen med Mona Fågelklo og Andrew Greenwood