De ansatte i Filter, fra venstre: Judith Sørhus Litlehamar, Per Kristian Grindheim, Terje Hodne, Marianne Ågotnes og Astrid Eidhammer Hjelmeland

Med Omega som ny hovedaksjonær og aktiv eier, styrkes Filter med utvidet tjenesteområde og nytt kontor i Ølensvåg.

Skrevet .

Sammen vil selskapene etablere et kreativt tyngdepunkt i distriktet for tjenester innen design og kommunikasjon.

– Tradisjonelt sett har de store aktørene innen design og kommunikasjon vært etablert i byene. Filter skal fremdeles holde på identiteten sin og være tett på både nåværende og nye kunder. Profesjonelle design- og kommunikasjonstjenester skal være kortreiste for kunder i regionen Etne, Vindafjord og Ryfylke. Med ny eier og utvidet organisasjon, vil Filter bli enda mer tilgjengelig for et større marked, sier daglig leder i Filter design & kommunikasjon, Astrid Eidhammer Hjelmeland.

Filter har i dag fem ansatte og leverer tjenester innen både web- og grafisk design, kommunikasjon, profilering og tekstinnhold til kunder i både Ryfylke og på indre Haugalandet. Som nytt datterselskap av Omega flytter kommunikasjonsbyrået avdelingen sin i Etne til Ølensvåg, mens kontoret på Sand vil fortsette som før.

Utvider interaktive tjenester

Samtidig som Omega er hovedaksjonær blir selskapet også en av Filters større kunder.
– Filter vil drive som før, samtidig som vi utvider kapasiteten vår innenfor webdesign og interaktive tenester, blant annet for Omega. Sammen vil vi bli ytterligere sterkere på design av systemløsninger og web. Vi skal bygge et sterkt design- og kommunikasjonsmiljø, sier Hjelmeland.
Med Omega som eier vil Filter holde fast på den lokale forankringen. De ser fram til å levere tjenester til et bredt spekter kunder, særlig innenfor næringslivet i distriktet.

Et løft for Omega

Med Filter på laget vil Omega heve kompetansen sin på design, som vil vera en betydeleg styrke for alle Omegas datterselskap og kunder, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, mener kommunikasjonssjef i Omega, Lauren McPherson Simonsen.- Filter har erfaring fra mange ulike miljøer og ekspertise innenfor alle design- og kommunikasjonstjenester. Med en sterk teknologi- og systemutviklingsavdeling i Omega vil vi sammen kunne bygge et solid kompetansemiljø av internasjonal standard både for egne selskaper og for det øvrige næringslivet i regionen, sier Simonsen.