Harald Minge (Stavanger), Marit Warncke (Bergen), Anne Grete Sandtorv (Stord) og Egil Severeide (Haugesund) er enige om behovet for en regionreform.

Det er mange gode grunner til å samles om en Vestlands-region, mener næringsforeningene i aksen Bergen-Stavanger

Skrevet .

Av 38 statlige etater, hadde i alt 36 av disse ulike regionale inndelinger ved inngangen til 2016 (NOU 2016: 3). Kun NAVs
fylkesforvaltning er sammenfallende med dagens fylkesstruktur. Derfor er tiden overmoden for en regionreform, og derfor må vi her i vest
samles i en ny slagkraftig region, heter det bl.a. i fellesuttalelsen fra Bergen Næringsråd, Stord Næringsråd, Haugesundregionens Næringsforening og Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Disse foreningene har også tidligere stått sammen om store og viktige saker for Vestlandet som ferjefritt E39 og to hovedtraseer øst-vest. Denne gang samles de om en fellesuttalelse til forslaget til Regionreform, som nå er til høring både i Hordaland og Rogaland.

– Det er viktig at vi kan samles om store saker og markere Vestlandet som en sterk og homogen enhet. Aksen Bergen-Stavanger utgjør rundt en femtedel av Norges befolkning, og vi står for en stor del av verdiskapningen i landet. Det er derfor helt naturlig at vi bygger ned gjerder som kan hindre samhandling og produktivitetsvekst, sier HN-direktør Egil Severeide.

Her er fellesuttalelsen i sin helhet:

231116 – Næringsforeningenes høringsuttalelse intensjonsavtale regionreform