Bømlafjordtunnelen må oppgraderes for å tilfredsstille kravene i EUs tunneldirektiv. Det betyr kolonnekjøring nattestid.

Skrevet .

Arbeidet er delt i to entrepriser. Den første gjelder sprenging for nye tekniske rom. Den har anbudsfrist 15. desember.

Bømlafjordtunnelen fører E39 under fjorden den er oppkalt etter. Den ble åpnet for snart 14 år siden. Med sine 7 888 meter er den Europas lengste undersjøiske vegtunnel. Årsdøgntrafikken ligger på rundt 4 500 kjøretøyer.

De fleste oppgraderinger som blir gjennomført på grunn av EUs tunneldirektiv, lyses ut som én entreprise. Den store lengden og trafikkmengden er årsaken til at det er gjort unntak for Bømlafjordtunnelen. Det nye elektro- og SRO-anlegget i tunnelen blir så omfattende at det trengs større tekniske bygg, melder «Våre veger».

Oppdraget omfatter etablering av en havarilomme og grunnarbeid for et teknisk bygg i dagen.

Trafikken er så stor at tunnelen må holdes åpen hele døgnet. Det blir normalt trafikk på dagtid og kolonnekjøring mellom kl. 20 og kl. 6. Tunnelen vil bare bli stengt kortvarig i forbindelse med sprenging.

I juli neste år må jobben være gjort. Vegvesenet håper å ha elektro- og SRO-oppdraget klart til utlysning til våren eller forsommeren.

Les mer her:

http://www.tu.no/vareveger/nyheter/2014/10/28/bomlafjordtunnelen-ma-oppgraderes?utm_source=newsletter-2014-10-30&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-vv