Denne uka starter Vindafjord Bibliotek et pilotprosjekt hos tre bedrifter, myntet på arbeidstakere som  kjører og reiser mye i og til og fra jobben.

Skrevet .

Hatteland-gruppen i Vats er valgt som arena når prosjektet ”Rull(er)ende lydbøker” lanseres fredag 12. april klokka 11.15.

Som et ledd i den nasjonale satsingen på ”Den kulturelle nistepakken”, som skal gjøre kulturuttrykk av ulike slag tilgjengelig for arbeidslivet, åpner biblioteket lydstasjoner ved tre ulike bedrifter.

I tillegg til Hatteland er det Helgevold Elektro og Hundhammer Transport.

Disse har det til felles at de ansatte reiser mye i arbeidstida si, eller har lang kjøring til og fra arbeidsplassen, sier bibliotekar Guri L. Ravatn.

Prosjektet ”Rull(er)ende lydbøker” er utformet slik at de ansette enkelt kan få tak i lydbøker til bruk mens de er ute og kjører.

Som en del av opplegget vil det også bli avholdt en liten konsert med ”Trio 12”, ei internasjonal, lokalt sammensatt musikkgruppe.