Arbeidet med de regionale destinasjonsgruppene er i full gang. Torsdag møtte nærings- og handelsminister Trond Giske lederne for fire av seks prosjektgrupper, der Tore Gautesen representerer Fjord Norge.

Skrevet .

Regjeringen lanserte i fjor vår den nasjonale reiselivsstrategien Destinasjon Norge.

Målet med den nye strategien er å bidra til økt verdiskapning, flere helårsstillinger og flere gode opplevelser som tiltrekker seg gjester med høy betalingsvirksomhet. Som ledd i dette arbeidet er landet blitt delt inn i seks regionale destinasjonsgrupper.

Formålet med dagens møte var å få en koordinering av arbeidet, samt å tydeliggjøre forventingene til gruppene. -Med færre og større selskaper vil destinasjonene kunne markedsføre seg lettere og utnytte ressursene bedre, sier Giske.

Gruppelederne orienterte reiselivsministeren om arbeidet i prosjektgruppene, og om veien videre. De ga klare signaler på at de vil prioritere tett samarbeid fremover for å komme i mål fortest mulig.

Følgende var til stede på møtet: Tore Gautesen (Fjord-Norge), Tor Jakob Reitan (Midt-Norge), Reidar Fuglestad (Sør-Norge) og Vidar Svanemyr (Fjell-Norge).

Les mer om prosjektgruppene og deltagere: http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/tema/reiselivsnaring/prosjektgrupper.html?id=714557