- Lederne vet at de trenger ny kompetanse, men de rekrutterer som før, mener Mette Hessen i Adecco.

Skrevet .

En undersøkelse utført av Respons analyse på oppdrag for Adecco viser at ledere i Norge rekrutterer konservativt. De tar lite hensyn til endringer som vil komme på arbeidsplassen, og baserer seg i all hovedsak på dagens behov.

– Jeg opplever at dette gjelder også for ledere i haugesundregionen. På grunn av stramt budsjett prioriterer de oftest de ressursene de trenger her og nå, sier Mette Hessen, avdelingsleder Adecco Haugesund/Stord.

 

Rekruttering baseres i all hovedsak på dagens behov

Bare 7 % av de spurte lederne forventer store endringer i arbeidssituasjonen fremover, og ville derfor rekruttert en annen kompetanse enn den de trenger i dag.

Hele 36 % av lederne rekrutterer basert på kun dagens behov. 57 % tar noen små forbehold om endringer de tror vil komme, men i all hovedsak baserer de seg på dagens behov.

– Dette stemmer godt overens med hva jeg erfarer her i haugesundregionen. Min erfaring er at lederne rekrutterer konservativt, men prøver å tenke langsiktig når mulighetene er tilstede, sier Hessen i en pressemelding.

 

Det har vært tøffe tider

–  Markedet i vår region har de siste årene vært preget av nedbemanning og dårlige tider i oljebransjen, dette har satt i gang gode prosesser for å finne nye markeder.

Jeg opplever at de  fleste ledere er klar over endringene som vil komme, og at de vil trenge andre typer medarbeidere i fremtiden, likevel rekrutteres det oftest basert på «her og nå».

En del ledere vil nok kunne tjene på å være litt mer risikovillig og tenke langsiktig, sier Mette.

 

I følge undersøkelsen tror flertallet av lederne (49 %) at endringene kommer om 5-10 år. 23 % tror de kommer allerede om 2-5 år.

 

Hva vil bli de største endringene i fremtidens arbeidsmarked?

Hele 61 % av de spurte lederne mener at teknisk og digital kompetanse blir viktig i de fleste jobber.

36 % tror at roboter og algoritmer vil ta over flere jobber. 37 % tror at en person får flere karriereløp, og konstant vil måtte omstille seg.

 

 

Faktaark – undersøkelse