Norske oljearbeidere koster 40-50 prosent mer enn britiske. Nå kan roboter erstatte dem.

Skrevet .

Norske oljearbeidere er blant verdens best betalte. Snittlønnen er, ifølge Hays Oil & Gas, inntil en million kroner, mens britiske oljearbeidere tjener rundt halvparten.

Norske kostnader er 40 og 45 prosent høyere enn i andre deler av Nordsjøen, ifølge det regjeringsoppnevnte Riggutvalget.

Avisen Financial Times tror roboter kan bli et resultat av de mange norske lønnskranglene og streikene.

– Financial Times skriver at høykostlandet Norge kan være neste ut for robotisering på grunn av svært høye lønninger. Deler du dette synspunktet?

– Det er et interessant perspektiv. Kostnadsnivået i Norge sammenlignet med andre land driver den industrielle aktiviteten i en retning der høy kompetanse og ny teknologi blir vesentlig for verdiskapning og sysselsetting. Automatisering er en del av det bildet, sier Lund til Dagens Næringsliv.

Stadig flere oppgaver i industrien vil i fremtiden bli utført av maskiner og roboter, tror Norsk Industri-sjef Stein Lier Hansen.

Les mer her:

http://www.dn.no/energi/article2471164.ece