Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner møter Næringsforeningen under sitt besøk her i regionen mandag 7. april

Skrevet .

– Vi vil drøfte aktuelle saker med statsråden med særlig fokus på kommunereformen, sier adm.dir. i HN, Egil Severeide.

– Vi er glad Sanner vil møte representanter for næringslivet i regionen. Vi er svært opptatt av kommunestruktur og ser på  færre og sterkere kommuner som en vesentlig forutsetning for at Haugesundregionen skal spille en viktig rolle i utviklingen av et godt bo- og arbeidsmarked i aksen mellom Bergen og Stavanger, sier Severeide.

Han ber om innspill fra bedriftsledere som gjerne vil ha luftet konkrete problemstillinger for statsråden inne førstkommende mandag klokken 12.00

Her kan du lese hva Sanner sier om kommunereformen:

http://www.dagbladet.no/2013/11/29/nyheter/samfunn/innenriks/politikk/jan_tore_sanner/30567283/