En internasjonal skole må være en del av infrastrukturen i en region som vår, sier Sverre Meling (t.v.) og Egil Severeide.

Haugesundregionens Næringsforening og Maritimt Forum sikrer skolestart for Haugesund International School fra høsten av.

Skrevet .

Etter en omfattende runde til bedrifter og kommuner mangler det fortsatt vel 200.000 før målet om finansiering på 1.5 millioner kroner er nådd.

I styremøter i går vedtok både Næringsforeningen og Maritimt Forum å bevilge kr. 100.000 hver til skolen, slik at finansieringsgrunnlaget nå er på plass.

Fra før har Næringsforeningen og Haugesund Rederforening gått inn med kr. 50.000 hver i startkapital.

–          Haugesundregionen er en internasjonal region, og vi mener en internasjonal skole er en del av infrastrukturen i regionen.  Den vil gjøre oss mer attraktiv for utenlandsk arbeidskraft og gir muligheter for familier her i regionen til å sikre sine barn god skolegang. Derfor har vi funnet det naturlig å sikre grunnlaget for oppstart av skolen, sier lederne i de to organisasjonene, Egil Severeide og Sverre Meling jr.

De viser begge til de gode erfaringene som er høstet fra skolene i bl.a. Ålesund og Arendal.

Styreleder i Haugesund International School , Synnøve Seglem er svært tilfreds  med at HN og Maritimt Forum nå bidrar til å sikre oppstart av skolen.

Les også:

http://www.h-avis.no/skole/haugesund/nyheter/internasjonal-skole-i-haugesund-godkjent/s/5-62-210546