En allianse av vestlandske kraftselskap vil kjøpe halvparten av energiganten BKK av Statkraft. Avtalen sikrer at kontrollen med arvesølvet blir på Vestlandet

Skrevet .

Etter det NRK har grunn til å tro kan prislappen for vel halvparten av aksjene i BKK være vel 10 milliarder kroner.
Intensjonsavtalen omstrukturerer eierskapet for kraftverdier for et tosifret antall milliarder og flytter kraftkontroll fra Oslo til Vestlandet, skriver Haugesuunds Avis

I tre år har blant annet Haugaland Kraft, Statkraft og Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) jobbet med dette. Arbeidet har utgangspunkt i at Statkraft ville se på sine små og store eierskap rundt om i landet. De startet med BKK, der Statkraft Industrial Holding er største eier med 49,9 prosent.

– Da dette kom opp for tre år siden, så vi at her kunne det være muligheter for andre å komme inn på eiersiden. Samtidig vet vi at BKK må være offentlig eid, med tanke på hjemfall. Gjennom noen strategimøter så vi at Haugaland Kraft kunne komme inn som eier, sier Olav Linga, administrerende direktør i Haugaland Kraft til avisen.

Les mer her:

http://www.h-avis.no/nyheter/kjoper-en-tredel-av-bergens-arvesolv-1.7737562

http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Tidenes-gigantsalg-pa-Vestlandet-2833264.html

Her er ordlyden i pressemeldingen fra partene:

Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS(BKK), Statkraft AS, Haugaland Kraft AS, Sunnhordland Kraftlag AS og Sognekraft AS, har inngått en intensjonsavtale om å gjennomføre endringer i eierskap i BKK og i kraftverk på Vestlandet.

Partene skal arbeide for en transaksjon som vil innebære et betydelig bytte av aktiva.

Det er i dag signert en intensjonsavtale som danner basis for å starte forhandlinger om en transaksjon som skal bidra til å rydde i eierskap og tilrettelegge for et tettere industrielt samarbeid mellom kraftselskaper på Vestlandet.

Transaksjonen vil om den blir gjennomført blant annet innebære at offentlige vestlandske kraftselskaper ved erverv av aksjer i BKK øker sitt eierskap til vannkraftproduksjon på Vestlandet. Det vil samtidig medføre at Statkraft trer ut som aksjonær i BKK.

Partene understreker at en transaksjon skal tilrettelegge for at BKK får en god industriell og økonomisk utvikling og vekst samt sikre offentlig kontroll, regional forankring og styring av BKK.

BKK er et av Norges største selskaper innenfor produksjon, engros-omsetning og transport av elektrisk kraft. I dag eies BKK av Statkraft med 49,9%, Bergen kommune med 37,75% og 16 landkommuner eier de resterende 12,35%.