HSH vil videreutdanne offshoresjukepleiere. Utdanningen er den eneste av sitt slag i Norge.

Skrevet .

– Det nye studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng og gir en brei innføring i funksjonen som sjukepleier offshore og i det maritime miljø, forteller fagansvarlig Tone Sydnes i HSH til skolens nettutgave.

Hun forteller at studiet er sammensatt av mange tema og utarbeidet i samarbeid med næringen.

– For det første skal studiet gi et godt faglig grunnlag for å kunne utføre oppgaver relatert til akutt medisinsk beredskap.

– Det skal også gi et grunnlag for regelverkskompetanse både innen petroleumslovgivning og i det maritime regelverk.

– Videre skal studentene få et godt grunnlag for beredskap i forhold til helseutfordringer i arktiske og tropiske strø.

Målet er at studentene til slutt skal ha god kjennskap til ulike aktørers ansvarsforhold i forbindelse med beredskapsarbeid, inkludert rolle og oppgaver i planleggingsprosessen og ved håndtering av hendelser.

Også beredskap i forhold til næringsmiddel- og drikkevannshygiene blir tatt opp i studiet. Arbeidsmiljø og HMS blir også egne tema. Det samme med risikostyring.

– Studiet skal gi et grunnlag for å identifisere, kartlegge, risikovurdere og rapportere ulike arbeidsmiljøproblemer.

– Studentene skal få god innsikt i hvordan man bygger opp og driver et systematisk HMS-arbeid og de skal kunne plassere offshoresjukepleierens rolle i en organisatorisk sammenheng.

Den nye videreutdanningen er rettet mot offentlig godkjente sjukepleiere med 2-års erfaring som sjukepleiere. Søkere med akutt medisinsk erfaring vil bli prioritert.

tone_gaende_foran_platform

Fagansvarlig Tone Sydnes (bildet) legger til at videreutdanningen passer godt inn i HSH sin maritime profil, og at det ligger inne et godt element av tverrfaglighet mellom HSH sine ulike fagavdelinger.

Studiet er organisert med fire samlinger over 4 dager, og starter til høsten i Haugesund.