I alt 17 nye offshoreskip ble innmeldt i Norsk Internasjonalt Skipsregister i fjor, mens det var en avgang på 7.

Den norske handelsflåten er stabil og holder stø kurs. Litt færre skip, men høyere bruttotonnasje, er status for 2013

Skrevet .

Det var 1 388 skip i handelsflåten ved utgangen av 2013. Dette er 4 færre enn for ett år siden og representerer en nedgang på under en halv prosent.

Bruttotonnasje gikk svakt opp, og de ekstra 300 000 bruttotonn gir en vekst på litt under 2 prosent.

Handelsflåten består av skip på 100 bruttotonn eller mer som er registrert i NIS (Norsk internasjonalt skipsregister) og NOR (Norsk ordinært skipsregister). Utviklingen er ikke den samme i de to registrene.

NOR har med sine 888 skip og litt over 2 000 000 bruttotonn blitt mindre det siste året. Antall skip har falt med litt under 2 prosent, mens tonnasjen falt med nesten 3 prosent.

NIS har derimot vokst med rundt 2,5 prosent både i antall skip og i bruttotonn. I NIS var det 500 skip og nesten 14 000 000 bruttotonn ved utgangen av 2013.

Offshoreskip transporterer gods mellom basestasjoner på land og oljeplattformer.

De fleste norskregistrerte skip av denne typen er registrert i NOR der det ved utgangen av 2013 var 185 slike fartøy, med en samlet bruttotonnasje på 805 000 tonn.

I NIS var det på samme tid 110 offshoreskip med samlet bruttotonnasje på litt over 433 000 tonn.

I NOR var det en avgang på 7 offshoreskip samtidig som bruttotonnasjen økte med litt over 2 000 tonn. Båtene som falt fra, hadde altså en samlet bruttotonnasje lavere enn de få båtene som kom til.

De 17 nye offshoreskipene i NIS hadde en samlet bruttotonnasje på nesten 53 000 tonn. Så mange som 13 av disse, det vil si 35 000 bruttotonn, var i aldersgruppen 0-4 år.

Av disse 13 er nesten halvparten hjemmehørende på Fosnavåg i Møre og Romsdal