Mandag samles veifolket til stor konferanse i Oslo. Der får vi trolig signaler om hvilken strekning som blir Norges hovedtrase øst-vest.

Skrevet .

I flere måneder har  Veidirektoratet og Vegvesenet og finregner på et av de største samferdselsprosjektene på lenge. Hovedveien øst-vest.

Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen er lei av å bruke massevis av penger på mange fjelloverganger. Han vil ha en hovedvei øst-vest med skikkelig god standard. Eller i det minste to.

Planleggerne er blitt bomdardert med innspill fra interesseorganisasjoner som vil at nettopp deres trase skal velges; E 134 over Haukeli, RV7 over Hardangervidda, E 16 Filefjell, RV52 Hemsedal.

Ikke rart, det vil bety mye for attraktivitet og tilgjengeliget til en region  å være start- eller endepunkt for hovedvegen øst-vest, eller få den som gjennomgangsåre.

– Vi i Næringsforeningen har sammen med gode partnere samlet argumenter for E134.

Og vi har fått våre venner i Bergen, Stavanger og Stord med på en fellesuttalelse som sier at vi ønsker to hovedtraseer, hvorav den ene skal være E 134, sier HN-direktør Egil Severeide.

Han har god tro på at E134 ligger godt an i løypa, blant annet fordi koplingen til en ferjefri E39 gir dette alternativet et stort pluss:

– Når E39 og Rogfast/Hordfast er på plass vil E134 som i dag er den mest trafikkerte fjellovergangen, hente ny trafikk fra tre store regioner.

Et slikt grunnlag kan ingen andre alternativer vise maken til. E 134 vil binde Vestlandet og Østlandet sammen, sier Severeide.

I midten av desember faller den faglige avgjørelsen. På  innspillskonferansen i Oslo  kastes de siste argumenter på vektskåla.

– Vi har forhåpninger om at E134 vil stå sterkt. Men vi har sett før at faglige vurderinger taper når det kommer til politikk. Derfor blir dette et tålmodighetsløp som ikke er vunnet før målsnora brytes, sier Severeide.