Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Etne, Sveio, Bokn og Utsira bør utgjøre den nye storkommunen i vår region, i følge en ny analyse.

Skrevet .

NRK har utfordret analyseselskapet NIVI, ett av Norges mest brukte analyseselskap innen kommunestruktur, til å lage en skisse til hvordan kommunekartet kan se ut etter omfattende sammenslåinger.

Den ender opp med en kommunestruktur i nordregionen som er lik den Næringsforeningen og flere andre samfunnsaktører har tegnet. NIVI har jobbet ut fra kriterier om at hver kommune skal ha minst 10.000 innbyggere og et klart regionsenter.

– De som sogner til samme tettsted bør bo i samme kommune, mener utreder Geir Vinsand i NIVI. Den minste kommunen på Vinstads kart heter Setesdal og har 7000 innbyggere.

Største kommune blir fortsatt Oslo slik vi kjenner den i dag. Men utenfor Oslo foreslås 11 storbykommuner med over 100.000 innbyggere.

– For mange «robåt-kommuner» Vinsand ønsker at Stortinget lager lignende prinsipper for hva slags kommuner Norge skal ha. Ut fra disse kriteriene bør kommunene få frihet til å velge partnere selv.

– Vi kan ikke opprettholde mikrokommuner på kysten. Det er Stortingets forbannede plikt å ta ansvar for landets administrative inndeling, mener Vinsand.

Les mer her: http://www.nrk.no/valg2013/slik-blir-norge-med-105-kommuner-1.11202339

Han peker på at det har skjedd mye med infrastrukturen i Norge siden kommunegrensene sist ble endret drastisk på 60-tallet.

– Vi har fortsatt rene «robåt-kommuner» som rammer inn en fjord, og halvøyer som er delt opp i fem-seks-sju kommuner, og oppdelte øyer som i dag har fått full kommunikasjonsutbygging, sier Vinsand.
Tunnel = sammenslåing?

Han nevner Bokn i Rogaland og Modalen i Hordaland som eksempler på kommuner som ble «spart» på 60-tallet, men som nå er er modne for sammenslåing.

– Skal det være slik at dersom man får bro eller tunnel så mister man kommunevåpenet?

– Jeg synes det er en helt naturlig diskusjon. Bjarkøy kommune har gjort det rette. De sier at «får vi bro, så blir vi en kommune sammen med Harstad».

Det burde vært et nasjonalt prinsipp at man drøftet det i slike situasjoner, mener Vinsand.