HSHs årsresultat for 2012 viser et overskudd på ni millioner kroner. Nå vil høgskolestyret bruker mer penger.

Skrevet .

I går var høgskolestyret samlet til møte på Stord. Øverst på sakskartet stod økonomi og regnskapet for 2012. I korte trekk viser det et samlet overskudd på ni millioner kroner.

– Det er viktig å presisere at en del av dette er ubrukte midler som er øremerket ulike prosjekt, og som vi nå overfører til i år. Et annet viktig punkt er at styret over noen år har hatt som mål å bygge opp en reserve og driftsbuffer. Med bakgrunn i dette bildet har styret til disposisjon 7-8 millioner kroner.

– Årsakene til overskuddet i 2012 er sammensatt. Men økte eksterne inntekter fra store forskningsprosjekt og inntekter fra kurs og videreutdanninger er viktige kilder, innledet økonomisjef Kirsten Bakken i HSH med.

– Det er positivt at det er et godt overskudd, og at HSH har vært flinke på å hente inn eksterne inntekter med forskningsprosjekt og ulike kurs og videreutdanninger.

– HSH har opparbeidet seg en god økonomi, og det er veldig bra. Det gir oss handlingsrom og muligheter. Men vi må ikke bli forsiktige, var poeng styremedlemmene Marit Myrland og Åke Seiger tok opp innledningsvis i drøftingene.

– Det er viktig at vi er fremoverlente og offensive for hva deler av dette overskuddet kan brukes til i HSH. Vi har viktige oppgaver og mål i strategisk plan, som å bygge opp kompetansen i fagstaben, utvikle flere studier og spesielt mastergrader – samt rekruttering av fagansatte og studenter, presiserte styremedlem Marit Myrland.

Les hele saken her: http://www.hsh.no/nyheter/2013020000002251