Reach Subsea skal i to sommermåneder undersøke bunnen der en ny høyspentkabel mellom England og Island skal legges

Skrevet .

MMT og Reach Subsea har sammen mobilisert «Surveyor Interceptor ROV» (eid 50% og operert av Reach Subsea) ombord «Stril Explorer», som vil gjennomføre havbunnskartleggingen på den dypeste delen av traseen.

MMT’s Survey og ROV fartøy Franklin vil fortsette undersøkelsen i britisk farvann med en fullt utstyrt ROTV.

Undersøkelsen vil skje i løpet av to måneder i sommer, og traseen er ca. 1.470 km lang.

Karleggingen skal gjennomføres av den nylig utviklede undervannsfarkosten Surveyor Interceptor, som er utviklet av Kystdesign.

Surveyor Interceptor er plassert om bord i «Stril Explorer» og kan gjennomføre jobben tre ganger raskere enn tradisjonelle undervannsfarkoster.

Vanndypet og bunnforhold varierer sterkt langs traseen med maksimalt dyp på ca. 1.100 meter. Kartleggingen er første skritt i å vurdere muligheten for en høyspent likestrøm Interconnector mellom Storbritannia og Island.

– Dette er en strategisk viktig kontrakt for vår nye, innovative survey ROV, Surveyor Interceptor, sier administrerende direktør i Reach Subsea, Jostein Alendal, i en pressemelding.

– Dette er et veldig spennende prosjekt for oss i MMT siden vi tar Surveyor Interceptor ROV ut på sin første HVDC kartleggingsundersøkelse på dypt vann. Vi er glade for ASC’s tillit til vår nye kartteknologi og kan ikke vente med å være en del av tidlig vurdering av dette historiske prosjektet, sier CEO i MMT, Stefan Eliasson.