Ordføreren gav signal- og tonnevis med masse ble dumpet i sjøen.  Arbeidet med ny containerterminal på Husøy er i gang.

Skrevet .

Planleggingen av  containerterminal på Karmøy har pågått i lang tid. Vassbakk & Stol AS har på oppdrag fra Karmøy kommune nå startet opp arbeidet med masseuttak for utfylling i sjø.

Torsdag 9.november ble det første steinlass tippet  i sjøen, og utfyllingen av det som skal bli Norges mest effektive godsterminal er i gang.

Karmøy kommune v/ordfører Jarle Nilsen og Karmsund Havn IKS v/havnedirektør Tore Gautesen markerte sammen byggestarten på Husøy.

Prosjektet er strategisk viktig, fordi det er med på å bygge opp under Karmsund Havns visjon om å skape Vestlandets logistikk-knutepunkt.

I løpet av få år har containertrafikken over Husøy mangedoblet seg og havnen er i ferd med å bli en av de største i landet. 

Etter utfyllingen vil Husøy bli Norges mest effektive godsterminal.

En investering  til rundt 300 millioner kroner  vil gi dobbel kapasitet til skip og containere. Over 700.000 kubikk masse hentes ut i områder i tilknytning til godshavnen, og brukes til utfylling i sjøen.

Utbyggingen vil i sum øke arealet med  60 mål  og gi totalt 800 meter med kailengde.

På østsiden av containerhavnen til Karmsund Havn skal det i ukene framover fylles i sjøen, cirka 45 meter ut i vågen. Slik utvides havneområdet  for containertrafikken over havn.. Utbyggingen er på 55 mål i første byggetrinn, til nytt areal og terminal.

– Containertrafikken er per 31. oktober 36 prosent høyere enn i fjor, sier Tine Osmundsen, lederassistent i Karmsund Havn til Haugesunds Avis

Jobben ordfører Jarle Nilsen (Ap) og havnedirektør Tore Gautesen markerte oppstart på i går, skal Vassbakk & Stol være ferdig med innen 12. januar.

Deretter påbegynnes bygging av ny kai, anbudsinnbydelsen på den jobben er snart er klart til å sendes ut. På sikt vil havneutvidelsen bli på cirka 180.000 kvadratmeter (180 mål).