Westcon Løfteteknikk har inngått en langsiktig kontrakt med Statoil for leveranse av av fallsikrings- og fallredningsopplæring .

Skrevet .

Avtalen innebærer betydelige leveranser over flere år. Avtalen omfatter opplæring og trening for ansatte offshore, på landanlegg, beredskapslag og selskapets ledelse.

Avtalen løper over tre år med opsjoner på til sammen to nye år, skriver Offshore.no.

– Denne tildeling bekrefter igjen at vi har bygd et sterkt selskap, som dekker totalbehovet innenfor fallsikrings- og fallredningstjenester.

Dette vil også komme øvrige kunder til gode, understreker Karl Johan Jentoft, adm. direktør i Westcon Løfteteknikk (bildet)

Westcon Løfteteknikk ble etablert i 1993, er totalleverandør innenfor kraner og løfteutstyr og har hovedkontor og opplæringssenter på Hasseløy i Haugesund.

Selskapets har 123 ansatte.