Næringsminister Monica Mæland var en av statsrådene som talte på Haugesundkonferansen i går.

Det vrimlet av statsråder på Haugalandet i går. Og alle hadde et ærend.

Skrevet .

Finansministeren og næringsministeren og  på Haugesundskonferansen- den maritime storsamlingen i Rica Maritim. Olje- og energiministeren på Marine Aluminium og Aibel med påfølgende visitt til industrimiljøet på Stord. Også Samferdselsministeren skulle vært på Haugesunds-konferansen, men hadde fått en havarert veibro å bryne seg på.

Uansett- mye fintfolk på en gang med stort medieoppbud og årvåkne livvakter. Statsråder og statssekretærer fikk sett og hørt om den maritime klynge og serverte lovnader og spådommer om den økonomiske utvikling både for landet og kystnæringene.

Optimismen er påfallende stor til tross for lav oljepris og truende skyer. Men troen på et omstillingsdyktig Vestland overskygger pessimismen, og er god bensin for de som skal styre både bedrifter og den nasjonale pengesekken i tiden som kommer