Ringreven Geir Helljesen leder programmet under den årvisse Haugesundskonferansen.

Det manglet ikke på engasjement om utvikling og rammebetingelser da den årlige sjøsikkerhetskonferansen Haugesund-konferansen ble åpnet tidligere i dag

Skrevet .

Vel 200 deltakere fra rederier, utdanningsinstitusjoner og petromaritim industri var til stede da ordfører Petter Steen åpnet konferansen.

Forbundet Kysten ble   tildelt ærespris for sitt engasjement og dugnadsånd for å bevare vår maritime historie. Det var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som delte ut prisen.

Erik Jakobsen fra Menon dro gjenom innholdet i Verdiskapingsrapporten som ble levert næringsminister Monica Mæland. Den viser klart at maritim næring er viktig og i vekst

I debatten var permitteringsregelen  første tema. Adm.dir. Arne Birkeland fra Westcon utttrykte sin store irritasjon over ordningen.