Stord og Vats kan få nok å henge fingrene i når et tusentalls plattformer i Nordsjøen skal rives og hugges opp de neste 30 årene.

Skrevet .

Meir enn 1000 installasjonar skal fjernast frå Nordsjøen dei neste 30 åra. Overslag viser at dette vil kosta svimlande 500 milliardar kroner, skriver aftenbladet.no.

På land er det ennå laga svært få spesialanlegg for riving og opphogging av utrangerte oljeinstallasjonar. Om lag 20 plattformer vil bli tatt i land årleg dei næraste åra. I Storbritannia blir det truleg trong for tre til fire landanlegg,

På Sørvestlandet er to opphoggingsanlegg tatt i bruk. Aker Solutions/Kværner har sitt anlegg på Stord, og AF Decom har sin opphoggingsbase i Vats.

AF har om lag 75 personar i arbeid med partering og gjenvinning av Ekofisk-installasjonar og førebur demontering av lastebøya frå Statfjord C. Ved anlegget i Vats har AF Decom arbeid til 2015.

AF Decom i Vats har fått ein god del pes frå naboar, fiskarar og miljøaktivistar for utslepp til luft og sjø. Klif lagar nå nasjonale krav og reglar for opphoggingsbasar i oljå.

Les mer her:

http://www.aftenbladet.no/energi/oljeservice/Treng-60000-tilsette-til-a-riva-plattformer-3027682.html