Styreleder Rune Lande (bildet) og konsernsjef Arne Birkeland i Westcon kommer til HNs seminar "Styrearbeid i krevende tider" den 10. februar.

Hva gjør du når driftsinntektene dine blir redusert med to tredjedeler på ett år? Hør hvordan Westcon møter krevende tider.

Skrevet .

Westcon er en av mange bedrifter som opplever motvind nå om dagen. Etter en lengre periode med god og stabil aktivitet, også i 2015, forventer konsernet et fall i omsetningen fra over tre til en milliard i 2016.

Hvordan møter eierne, ledelsen og styret denne krevende situasjonen?

Det får du vite mer om på Næringsforeningens seminar «Styrearbeid i krevende tider» onsdag 10. februar.

Der vil styreleder Rune Lande og konsernsjef Arne Birkeland snakke om utfordringene de står overfor, og hvordan eiere, styre og ledelse jobber sammen for å rigge bedriften for framtiden.

Men utgangspunkt i Ølensvåg-bedriftens utfordringer inviterer Næringsforeningen til diskusjon og erfaringsutveksling om det å lede og styre bedrifter i nedgangstider.

-Vi tror dette er tema det er nyttig å ha fokus på nå. Vi må tørre å ha åpne diskusjoner om dette og lære av hverandres feil og suksesser. Det er slik vi bli bedre, sier HN-direktør Egil Severeide.

I seminaret ses det også på bankenes rolle: Hvordan bør dialogen mellom bedrift og bank være når det drar seg til? Og hvilke faresignaler er det man skal lete etter i regnskapstallene.

Og hvordan er de formelle krav til bedriftens styre og ledelse  og hvilken handlingsplikt har et styre etter Aksjeloven når selskapet er i økonomiske vanskeligheter?

 

Tema: «Styrearbeid i krevende tider»

Tid og sted: Onsdag 10. februar i Haugaland Kraft fra kl. 16.30 til 20.15

Målgruppe: Nye og etablerte styremedlemmer, ledere, mellomledere og andre interesserte

Pris: Medlemmer kr. 690, ikke-medlemmer kr. 1400.

 

Agenda:

16.30-17.00:       Mingling, bevertning

17.00-17.45:       Strategi. Hvordan jobber eiere, styre og administrasjon sammen i krevende tider? Fokusområder og tiltak. Eksempler fra Westcon v/konsernsjef Arne Birkeland og styreleder Rune Lande.

17.45-18.00:       Pause

18.00-18.30:       Økonomi  Hvordan se faresignalene? Tolkning av tall og utviklingstrekk.

18.30-18.45:       Dialogen med banken. Hvordan optimalisere forholdet bank/kunde? Banksjef Knut Børge Lunde, Handelsbanken

18.45-19.00:       Pause

19.00-19.45:       Styrets handleplikt etter aksjeloven når selskapet er i økonomiske vanskeligheter, samt styreansvaret i norsk rett. Hva bør man ha fokus på i nedbemanningsprosesser? Advokat Marit Wathne.

19.45-20.15:       Panelsamtale/oppsummering v/Egil Severeide

Påmelding her:

http://event.hninfo.no/registration/registration/eventId/93

Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Handelsbanken, Rogaland Ressurssenter og Haugaland Kraft.

wathne marit

Advokat Marit Wathne skal snakke om styrets handleplikt etter aksjeloven når selskapet er i økonomiske vanskeligheter.