2015-regnskapet ble blodrødt for Solstad-rederiet. Lars Peder Solstad tror 2016 blir enda verre enn fjoråret.

Skrevet .

Det siste året har norske offshorerederier kjempet i bratt motbakke. Lav oljepris og kutt i oljebransjen gir mindre arbeid.

I dag er mer enn hundre norske offshoreskip lagt i opplag og over 3000 jobber er borte hos rederiene.

Også Karmøy-rederiet Solstad Offshore har fått problemer. 340 medarbeidere har mistet jobben og 12 av selskapets 44 skip ligger i opplag.

– 2016 blir verre enn 2015 for vår bransje. Aktivitetsnivået kommer helt sikkert til å bli lavere i år, sier administrerende direktør Lars Peder Solstadtil sysla.no.

Han har akkurat levert regnskapstallene for fjoråret. Gjennom store deler av året viste oljekrisen ikke særlig igjen i selskapets økonomi. Det skyldtes kontrakter som var inngått før de dårlige tidene slo inn.

– I årets siste måneder ser vi imidlertid at inntekter og resultat begynner å bære preg av lavere aktivitet, sier Solstad.

Inntektene i fjerde kvartal var 705 millioner kroner, sammenlignet med en drøy milliard i samme periode året før. Driftsresultatet før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble 222 millioner, mot nesten 400 millioner i 2014.

Mot slutten av fjoråret ble det også besluttet å skrive ned verdien av rederiets flåte med 1,2 milliarder kroner.

– Vi har sett at spesielt forsyningsfartøyene våre har vært for høyt verdsatt slik situasjonen er nå. Med dagens marked er nedskrivninger en naturlig følge, det har også mange andre bedrifter gjort, sier Solstad.

Sammen med store valutatap som følge av en svekket norsk krone ga nedskrivningene blodrøde tall på selskapets bunnlinje.

Resultatet før skatt ble minus 1,56 milliarder kroner, mot 144.700 i pluss året før. I 2013 var tilsvarende tall en halv milliard i pluss.

 

Les mer her:

http://maritime.no/nyheter/blodrodt-resultat-for-solstad-i-2015/