Regionale stortingsrepresentanter på Næringsforeningens julelunsj. Nå ber HN representantene ta Husbankens rammer opp i Stortinget.

Næringsforeningen er bekymret for at Husbanken er gått tom for penger, og ber den lokale stortingsbenken ta saken opp i Stortinget

Skrevet .

– Husbanken er tom for penger til nye boliger i år. En av årsakene er at regioner som tidligere i beskjeden grad har brukt Husbanken, nå bruker Husbanken bl.a. som følge av innskjerping av vilkårene i de ordinære bankene, heter det i brevet fra adm.dir. Egil Severeide i Haugesundregionens Næringsforening.

– Her på Haugalandet bruker de aller fleste boligbyggerne Husbanken. Som følge av økt påtrykk har banken nå strammet inn på vilkårene for å få pengene til å rekke lenger. Resultatet er altså tom bank og skjerpede vilkår-tre måneder inn i året.

Dette kan få alvorlige følger for boligbyggingen, ikke bare i vårt distrikt, men i store deler av landet.

Vi ønsker derfor at dere hver på deres kant tar opp denne problemstillingen og krever en tilleggsbevilgning på minst 10 milliarder for Husbanken, for å forhindre at boligbyggingen stopper opp, skriver Severeide.