HN-direktør Egil Severeide i aksjon under møtet med stortingsbenkene fra Hordaland og Rogaland på Stortinget tirsdag.

Nå er det nok, sier HN-direktør Egil Severeide. Tre av fire bedrifter kaller situasjonen "krise".

Skrevet .

På et allmøte mandag ble de ansatte ved Aibel orientert om at ytterligere 500 stillinger blir kuttet. Nærmere halvparten av disse blir kuttet i Sandnes, og 150 blir kuttet i Haugesund.

– Det er forskjellige stillinger som kommer til å kuttes, men hovedsakelig det som er selskapets kjernekompetanse, altså ingeniører, sier kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal til NRK Rogaland. 

Aibel har tidligere kuttet drøyt 700 stillinger de siste snaue to årene. I januar ble det kuttet ytterligere 100 stillinger, og med kuttene som kommer nå har Aibel til sammen kuttet 600 stillinger bare i 2016.

Sandal forteller at det ikke er noen nye grunner til at disse stillingene må kuttes.

– Det er fordi vi har for mange ansatte i forhold til det arbeidsvolumet som bedriften har, derfor må vi kutte flere stillinger, sier hun.

HN-direktør Egil Severeide reagerer sterkt på at oppsigelsesbølgen bare ser ut til å fortsette, og etterlyser en krisepakke fra regjeringen.

– Aftenbladet har tidligere i år avslørt at det er langt mellom de lovnadene regjeringen kom med og de ytterst beskjedne tiltakene som faktisk er kommet til industrien på Vestlandet.

Regjeringen avviser også at Norge er i krise.

Denne uka var næringsforeningene på Sør-Vestlandet i møte stortingsrepresentantene fra Rogaland og Hordaland og der ble det lagt  fram en medlemsundersøkelse  som viser en helt annen virkelighet:

Et klart flertall av bedriftene i aksen Bergen-Stavanger definerer situasjonen nå som «krise» og en stor del av dem regner med å si opp folk i år.

Nesten 1000 bedrifter er intervjuet, og for Haugesunds del er svaret oppsiktsvekkende: 75 prosent av bedriftene i vår region mener det er krise.

Det forteller at virkeligheten er en ganske annen enn det folk østpå innbiller seg.

Derfor haster det med tiltak, og medlemmene våre peker på tre gode forslag:

Få  kommunale bygge- og rehabiliteringsprosjekter fram fra skuffene.

Øk satsingen på samferdsel

Lag en egen tiltakspakke for oljerettet industri.

Dette er alvor. Nå må vi få handling, sier HN-direktøren.