Nye rigger langs norskekysten trenger 3000 nye offshoreansatte. -Vi må spørre om en slik eksplosiv økning er riktig, sier fagforening.

Skrevet .

Antall borerigger på norsk sokkel øker med 50 prosent de neste tre årene. Nær 20 nye oppjekkbare og halvt nedsenkbare rigger har fått kontrakt i Norge.

Optimistiske operatører vil øke antall borerigger på norsk sokkel fra vel 30 til over 50 de neste årene.

Nærmere 3000 offshoreansatte må til for å bemanne riggene som er på vei inn i det norske olje- og gasseventyret

I tillegg trenger riggene tjenester fra såkalte tredjepartsleverandører, ledelse på land, servicepersonell, kurs- og treningskapasitet og ikke minst grundig oppfølging fra myndighetene, ifølge en oversikt COSL-sjef Jørgen Arnesen laget for årskonferansen til

Petroleumstilsynets Sikkerhetsforum i juni.

– Jeg vet det var folk i oljebransjen som ble overrasket, sier Arnesen.

Han ber næringen forberede seg på økt aktivitet for å unngå kamp om knapp arbeidskraft.

– Vi må være flinkere til å flagge hvilket bemanningsbehov vi har, så alle vet at de må legge seg i selen og ta inn læringer. Det virkelige «trøkket» kommer i midten og slutten av 2014, så det er tid til å forberede seg.

Vi synes jo dette er positivt, sier administrerende direktør Jørgen Arnesen i COSL Drilling Europe AS.

– Vi er ikke sikre på om en slik eksplosiv økning er riktig, sier HMS-ansvarlig i LO-forbundet Industri Energi, Ketil Karlsen til Stavanger Aftenblad.

– Vanligvis er vi heiagjeng på sidelinjen når det er snakk om økt aktivitet på sokkelen, så det er litt uvant å spørre om det blir for mye nå.

Han er redd selskapene må slåss om den riktige kompetansen og «stjele» folk fra hverandre.

– Jeg har selv opplevd at ulykkene økte voldsomt i forbindelse med stor utskifting av folk fra en rigg til en annen.

Nå er en nok flinkere og dette ville ikke skjedd i dag, men jeg tror uheldige ting kan skje som følge av en eksplosiv økning i antall nye rigger over få år, sier Karlsen som tror det er bra regjeringen ikke åpner for oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen ennå.

– Ikke av miljøhensyn, men på grunn av kapasiteten i bransjen.

Les mer her:

http://www.aftenbladet.no/energi/olje/3000-nye-trengs-til-riggboom-3084049.html