Betyr det noe for styret i et selskap om sjefen som er ansatt for å lede bedriften er gift eller ikke?

Skrevet .

Ja, mener Nikolai Roussanov, finansprofessor ved Wharton, og Pavel G. Savor, professor ved Temple University’s Fox School of Business.

De to har studert hvorvidt sivilstatus påvirker investeringsbeslutningene til toppsjefer, og finner ifølge Knowledge@Wharthon at ungkarer og ugifte kvinner har en tendens til å være mer aggressive i adferden, mens de som har tatt turen nedover kirkegulvet ofte er mer forsiktige.

De to professorene har samlet inn fakta om sivilstatus til toppsjefer i USAs 1500 største børsnoterte selskaper, og deretter sett på om selskaper som ble ledet av en person som var smidd i hymens lenker handlet annerledes enn selskaper som hadde en sjef som var singel.

Hovedfunnet er at selskaper som er ledet av single toppsjefer var mer aggressive i investeringene sine når det kom til bruk av kapital, innovasjonsaktivitet, forskning og utvikling enn selskaper med en gift toppsjef. Selskapene som hadde en ungkar eller ugift kvinne på toppen, var til en viss grad også mer aggressive i oppkjøpssituasjoner.

Forskjellene er også blitt tolket inn i et større bilde, som forteller at selskaper ledet av single toppsjefer ser ut til å ta større risiko, målt i svingninger i aksjekurs.