Haugaland Kraft ble rammet av sympatistreiken tidligere i år-en streik som Rikslønnsnemnda har erklært for ulovlig. (Foto: Karmsund)

Rikslønnsnemnda slo fredag fast at EL & IT Forbundet og andre fagforeninger ikke kan bruke uforholdsmessige maktmidler for å tvinge frem en tariffavtale for en liten gruppe ansatte i en stor bedrift.

Skrevet .

– Dette viser at energibransjen i fremtiden ikke kan brukes som brekkstang for å oppnå tariffavtaler i andre sektorer. Det er en viktig avklaring både for våre medlemsbedrifter og for strømkunder som uforskyldt blir rammet av slike aksjoner, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge til Byggeindustrien.

I mai grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd i en omfattende sympatistreik blant EL & IT Forbundets medlemmer i energiselskapene Eidsiva, Skagerak, Troms Kraft, BKK, Lyse, Haugaland Kraft og Statnett.

Hensikten med streiken var å tvinge IKT-bedriften Atea til å akseptere en tariffavtale verken selskapet eller det store flertallet av de ansatte ønsket.

– EL & IT Forbundets opptreden i denne saken viser at det er behov for innstramming av spillereglene for bruk av sympatistreik i arbeidslivet, sier Ulseth.

NHO kommenterer saken slik: – Dette er et grunnleggende og viktig spørsmål om organisasjonsfrihet – både om retten til å være organisert og retten til å stå utenfor det som vanligvis omtales som det organiserte arbeidslivet.

I denne saken har arbeidsgiveren Atea valgt å stå utenfor tariffsystemet, et standpunkt som må respekteres av alle parter, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Oppegaard understreker at NHO anerkjenner fagforeningenes rett til å benytte streik for å oppnå tariffavtale, men bruken må være både riktig og proporsjonal