En av fallgrubene: •Du tar deg vann over hodet, men vil ikke erkjenne det – og vil slettes ikke be om hjelp. Dette utgjør en risiko for organisasjonen.

Hvordan unngå å havne på glattisen som leder? Her er noen råd som gjør at du lede på en bedre måte..

Skrevet .
I den nye boken «Leadership Contract» listes det opp fallgruver ledere ofte går i.

Vince Molinaro, administrerende direktør i Leadership Practise ved Knightsbridge Human Capital Solutions, har kommet med ny bok. I sin tilnærmelse til ledelse deler han det han beskriver som lederskapskontrakten inn i fire deler:

  1. Lederskap er en beslutning – ta den.
  2. Lederskap er et ansvar – stå fram.
  3. Lederskap er hardt arbeid – ta i!
  4. Lederskap er et fellesskap – vær en del av det.

I del tre, som handler om det harde arbeidet, beskriver forfatteren en del fallgruver som gjør det vanskeligere å lykkes, skriver Chef i en bokomtale på sine nettsider.   Dette er fem av fallgruvene:

  • Du tar deg vann over hodet, men vil ikke erkjenne det – og vil slettes ikke be om hjelp. Dette utgjør en risiko for organisasjonen.
  • Du føler deg som et offer og irriterer deg og klager istedenfor å håndtere problemer. Ledere må kunne håndtere frustrasjon.
  • Du er usikker, stoler ikke på andre og begynner å detaljstyre. Du tar på deg oppgaver du ikke burde gjøre, noe som kanskje forhindrer deg fra å gjøre det som må gjøres.
  • Du vil vinne for enhver pris og ser alle som motstandere. Dette kan skape dårligere relasjoner, får du ikke folk med deg kan tilværelsen din bli mye vanskeligere.
  • Du mister perspektivet og elter rundt på gamle problemer om og om igjen. Dette kan forhindre deg fra å lede inn mot fremtiden

Kilde: «Ukeavisen Ledelse»