Spenning før avgjørelsen i møterommet i Meieriet: Fra venstre Bernt Jæger (HN), Inger Haavik (H-Vekst), Egil Severeide (HN) Magne Olav Strand (Bring), Annette Sæther (H-Vekst). Foto: Torstein Nymoen, Haugesunds Avis.

3-0 seier til E 134 i første runde. Næringsforeningen jubler, og inviterer til informasjonsmøte neste uke.

Skrevet .

HN-direktør Egil Severeide fulgte spent med på streamingen av Vegdirekotatets framleggelse av øst-vest rapporten.

Sammen med resten av HN-staben, inviterte næringslivsfolk, et stort medieoppbud  og kolleger i Haugaland Vekst, ventet han spent på den endelige bekreftelsen.

Etterpå kunne jubelen slippes løs og det første «spadetaket» i ei pent dandert marsinpake med E134-motiv foretas.

Nå inviterer Næringsforeningen til informasjonsmøte om øst-vest utredningen torsdag 29. januar fra kl.08.00- 10.00 på Rica Maritim.

Der kommer sjefingeniør Bjørn Alsaker i Statens Vegvesen, en av de som har jobbet mest med øst-vest- utredningen og flere andre store vegprosjekter, til Haugesund. Han vil  gå gjennom prosessen, de enkelte prosjektene inkludert tunnelproblematikken på Haukeli og andre viktige spørsmål.

Påmelding her: Frokostkurs om E134

Men tilbake til den historiske onsdagen..

Konklusjonen i rapporten ble akkurat så krystallklar som Næringsforeningen hadde håpet på. Tre av de alternativene med størst samfunnsøkonomisk nytteverdi var alle varianter av E134.

– På bakgrunn av den samfunnsøkonomiske analysen foreslår vi en langsiktig strategi der E134 gis høyeste prioritet. Med utbygging av ferjefri E39 mellom Stavanger og Bergen vil E134 kunne betjene hele området mellom disse byene.

Vi ønsker en utbygging av vegen på hele strekningen mellom Drammen og Haugesund, konkluderer fungerende vegdirektør Lars  Aksnes.

En utbygging av forbindelse fra E134 mot Bergen fra Jøsendal via Odda gir en rask rute mellom Bergen og Oslo og god samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Her er Vegdirektoratets pressemelding:

http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Media/Siste+nyheter/Vis?key=770847

– Det finnes flere mulige traséer for en slik veg – og her foreslår Vegvesenet en konseptvalgutredning (KVU) for å analysere de ulike konseptene, sier fungerende vegdirektør.

En strekning via Rauland gir vesentlig større nytte enn via Seljord, men det kan være konflikt mellom nasjonale og lokale interesse. Aksnes mener at valget av konsept bør analyseres i samme KVU som for armen til Bergen.

 

Les hva andre medier skriver:

Haugesunds Avis:  http://www.h-avis.no/__Forsinkelser_hver_dag_i_2015_p__grunn_av_v_ret-5-62-4331.html

TVHaugaland: http://tvh.no/vi-far-var-del-av-veikaka/34995

Karmsund: http://karmsundavis.no/2015/01/21/jubler-e134-seier-ost-vest-utredningen/

NRK: http://www.nrk.no/hordaland/varsler-omkamp-om-hardangervidda-1.12164726

 

e134 presskonf