Det er ikke satt av penger i NTP til byggestart på de nye Haukelitunnelene før i 2018. Det er tre år senere enn forkjemperne har håpet på.

Skrevet .

forslaget til Nasjonal Transportplan 2014–23 (NTP), som ble lagt fram i dag, er det satt av 6 milliarder statlige kroner til opprustning av E 134 i tiårsperioden.

Men det vil gå lang tid før det det blir store investeringer på den vestre delen av europaveien over Haukeli.

– Det er lagt inn statlige midler til de nye Haukelitunnelene i de seks siste årene av NTP-perioden, sier tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til Haugesunds Avis.

Kleppa er arkitekten bak mye av innholdet i NTP Dette betyr i klartekst at regjeringen legger opp til byggestart tidligst i 2018 på Valldalstunnelen, som er planlagt bygd først.

Det er tre år senere enn det interesseforeningen AS Haukelivegen hadde sett for seg.

Les mer her:

http://www.h-avis.no/nyheter/skyver-pa-e-134-tunneler-1.7844278

http://www.h-avis.no/nyheter/skuffet-steen-jr-gir-ikke-opp-1.7844508