Bildet viser ansatte ved Apply Lervik, som øket produktiviteten med nær 30% etter oppstart med Lean. Dette var avgjørende for at bedriften vant anbudskonkurransen om å bygge boligmodul til Johan Sverdrup.

Apply Lervik og Apply Sørco vant begge "Årets Inspirasjonspris" under Leankonferansen i regi av Samabeidsutvikling.

Skrevet .

Årets Lean Nettverkskonferanse ble i dagene 10-11 september gjennomført på Quality Airport Hotell Sola med nær 350 påmeldte deltakere.

30 foredragsholdere fra Norge og Sverige, innenfor næringslivssiden og helsesektoren gav presentasjoner og bevisføring for hva som er mulig å oppnå ved innføring av Lean ledelses- og forbedringsfilosofi.Konferansen setter søkelys på hvordan den enkelte bedrift og offentlige etat, eller organisasjon ved hjelp av Lean, kan forbedre arbeidsprosesser  og dermed øke attraktivitet, presisjon og kvalitetsnivå.

Apply Lervik og Apply Sørco vant begge «Årets Inspirasjonspris» under årets konferanse. For uten denne prisen ble prisen «Årets Leanbedrift» gitt til Fibo Trespo AS Lyngdal, og «Årets Produktivitetspris» gikk til Øglend System AS.