Spar-plattformen ville virkelig ruvet i Vats-fjorden. Den blir nesten dobbelt så høy som Norges høyeste bygning, Plaza-hotellet i Oslo. Nå blir det sunnhordlendingene som etter alt å dømme får plattformen som nabo.

Statoil og Technip/Hunday velger bort Vatsfjorden som base for et av verdens største sammenkoplingsprosjekter for offshoreinstallasjoner. Langdryg behandlingsprosess i kommunene skal være en av årsakene.

Skrevet .

I et brev til  Vindafjord kommune fra Technip Norge  framgår det at «Technip og Hyundai Heavy Industries (HHITECH) som er ansvarlig for levering av Aasta Hansteen Spar plattform, har anbefalt Statoil å velge en annen lokasjon for fjordoperasjonene. Det framgår videre at Statoil har sagt seg enig i denne anbefalingen og at Technip Norge som følge av dette trekker søknadene tilbake.»

Det har ikke vært mulig å få kommentarer fra Technip Norge, men etter det hninfo.no forstår har det tatt så lang tid å få behandlet alle dispensasjonssøknadene i det offentlige apparatet at tiden er løpt ut.

Nå er det stor sannsynlighet for at Stord får tildelt oppdraget. Også leverandørmiljøer langs Helgelandskysten i Nordland har kastet seg inn i kampen. De har vært i kontakt med Statoil for å komme i posisjon for oppdrag til sammenstillingen av skrog og dekk til Aasta Hansteen.

I følge Nordland Fylkeskommunes nettsider kan verdien for lokale bedrifter i dette prosjektet komme opp i minst 300 millioner kroner.

– Dette er tragisk, sier HN-direktør Egil Severeide. Her mister regionen et spennende prosjekt som kunne skapt betydelige ringvirkninger og forsterket Vats som et viktig nasjonalt offshoreknutepunkt. Hvis det er er slik at manglende kommunal oppbacking og protestaksjoner fra lokalbefolkningen har «skremt bort» utbyggerne, er det grunn til selvransakelse. Det har vært foretatt liknende operasjoner i Vats i mange tiår, og få kommuner har nytt mer av det norske oljeeventyret enn f.eks. Tysvær kommune, sier Severeide.

severeide egil

– Kommunene må finne ut hvorfor dette gikk galt, sier HN-direktør Egil Severeide.

 

Operasjonen med å forberede sammenkoplingen av understell og plattformdekk på monsterplattformen Aasta Hansteen skulle startet i Vatsfjorden sommeren 2015.

Statoil besluttet for omlag ett år siden å gjennomføre  det kanskje viktigste gassprosjektet på norsk sokkel siden Snøhvit og Ormen Lange.

Hele 60 milliarder kroner skal brukes for å bygge ut det som trolig er det mest teknologisk krevende prosjekt  noen gang på norsk sokkel.

Feltet skal bygges ut med verdens største Spar-plattform, en type plattform som aldri tidligere er blitt brukt på norsk sokkel. Spar er en flytende installasjon bestående av et vertikalt sylindrisk skrog som er forankret til havbunnen.

Understellet blir nesten 200 meter høyt. Norges høyeste bygning, Oslo Plaza, er 117 meter høy.

Aasta Hansteen-feltet skal driftes fra Harstad, Statoils nye driftsområde i nord. Forsyningsbasen plasseres i Sandnessjøen og helikopterbasen i Brønnøysund.

Polarled er en ny 480 kilometer lang gassrørledning fra Aasta Hansteen til Nyhamna i Møre og Romsdal. Rørledningen er løsningen for å bygge ut Aasta Hansteen og andre felt i Norskehavet