Konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik, banksjef Simen Løland Årskog og HN-direktør Egil Severeide under presentasjonen av Vestlandsindeksen.

Det går bedre i næringslivet på Vestlandet. Men konserndirektøren i SPV er bekymret for at veksten kommer i «feil» bransje.

Skrevet .

– Ser vi på investeringer og vekst i antall arbeidsplasser kommer den i oljerelatert virksomhet. Men oljevirksomheten vil aldri bli den «primærmotoren» som den har vært tidligere. Vi trenger investeringer og nye arbeidsplasser i andre næringer, men så langt lar de vente på seg, sa konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik under presentasjon av Vestlandsindeksen tidligere denne uken.

Indeksen er et forventningsbarometer fra over 700 bedrifter på Vestlandet, og ble lagt fram i et fellesmøte mellom SPV og Næringsforeningen på Scandic Maritim. Indeksen viser samme trend som en del andre konjunkturbarometre som er lagt fram den siste tiden; det går bedre for bedriftene, bunnen er nådd, og optimismen økende.

Men SPV-direktøren gjorde et poeng av at investeringsviljen i det oljeuavhengige næringslivet er lav, all den tid disse bedriftene vil bety stadig mer for vekst og sysselsetting på Vestlandet i årene som kommer.

-Det er bra at olje og gass er på vei opp igjen, men vi trenger investeringer i andre næringer også, sa Janbu Fresvik.

HN-direktør Egil Severeide ledet møtet, og minnet om hvilken stor betydning de store infrastrukturprosjektene som nå er på trappene vil få for regionen vår.

-Rogfast startes opp i høst, og i løpet av de neste ti årene vil både Hordfast og E 134 bli bygget ut. Fra Bergen til Stavanger vil det ta to timer og femten minutter å kjøre, og det skaper et nytt bo-og arbeidsmarkedet på sørvestlandet der Haugalandet ligger i sentrum, sa Severeide.

Janbu Fresvik repliserte at Vestlandsindeksen bekrefter hvor mye infrastruktur har å si for bedriftene.

-Samferdsel er det området bedriftene setter høyest når de vurderer hva som kan skape ny vekst på Vestlandet, sa konserndirektøren til en forsamling av rundt femti bedriftsledere i Haugesund (bildet under)

spv 3