Boliger, næringsbygg og handel må bygges i sentrum, dersom Haugesund skal utvikle seg som regionby.

Skrevet .

Dette er den entydige konklusjonen i en rapport Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet for Haugesund kommune, skriver Haugesunds Avis.

TØI har analysert hvilke konsekvensene tre scenarioer for arealutvikling – Null, Sentrum og Alle muligheter – har på åtte målsettinger/kriterier for ønsket utvikling fram mot 2030. Sentrum scorer suverent best på alle områder.

I dette scenarioet vil 30 prosent av boligbyggingen skje gjennom fortetting i sentrum. 60 prosent av nye arbeidsplasser og en like stor del av handelsutviklingen blir også styrt til sentrum.

 

Sentrumsutvikling blir ett av temaene på Byggarena 31. oktober:

https://nforeningen.no/events/event/byggarena-2014/

 

Dette vil begrense behovene for areal og transport, kostnadene til veiutbygging – og sørge for en kortreist hverdag. Det vil også styrke sentrum og byliv, gjøre Haugesund mer urban og attraktiv for innbyggere og bedrifter, og styrke byens rolle som regionsenter.

– Styrking av sentrum er en nøkkelfaktor for å nå flere av målsettingene definert for byutvikling i Haugesund. Dette krever at det gis rom for bygging av flere boliger og arbeidsplasser og mer handel i og ved sentrum, heter det i rapporten.

Dagens kommuneplan legger opp til at Haugesund skal vokse nordover. Nå er kursen i ferd med å bli endret.

– Det vil styrke muligheten til å skape en pulserende og attraktiv by dersom vi styrer veksten mot sentrumsnære områder, sier byplanlegger Vigleik Winje i Haugesund.