Anne Kristin Helgeland: Målet er å få etablert minimum ti nye bedrifter gjennom IdèLab

Gamle Slaktehuset i Haugesund blir stappfullt når IdèLab introduseres førstkommende tirsdag. Mål: Minst 10 nye bedrifter

Skrevet .

– Interessen er overveldende, sier Anne Kristin Helgeland i Rogaland Ressurssenter, en av initiativtakerne til prosjektet IdèLab. Arbeidssøkere står i kø for å delta, og vi må dele arrangementet i to for å få plass til alle. Men vi vil gjerne ha med flere bedrifter, sier Helgeland.

IdéLab er et omstillingsprosjekt hvor både arbeidssøkere og bedrifter får anledning til å utrede idéer og hjelp til forretningsutvikling for å realisere nye forretningsidéer. Gjennom prosjektet får en også anledning til å dele kunnskap og erfaringer med andre, og det legges til rette for et godt samarbeid på tvers av idéer og faglig bakgrunn.

– Mange arbeidssøkere har høy kompetanse og verdifull erfaring. Dette er et godt utgangspunkt for å skape nye bedrifter og arbeidsplasser. Gjennom omstillingsprosjektet IdéLab legges det til rette for at både arbeidsledige og bedrifter skal innovere og skape nye arbeidsplasser i regionen, sier Helgeland.

Ved å tilby faglig bistand, kompetanseheving, kontorfasiliteter og gode rammer for entreprenørskap, har vi stor tro på at det gjennom prosjektet skal etableres 10 nye levedyktige bedrifter i regionen.

Prosjektet søker nå deltakere til prosjektet som starter 6. februar. Deltakere kan være både arbeidssøkere med en god forretningsidé, men også etablerte bedrifter som har et omstillingsbehov.

Det gjennomføres et informasjonsmøte om IdéLab den 10. januar. Søknadsskjema og påmelding finner en på www.rrs.no.

Gjennom prosjektet vil deltakerne få:

  • Få kunnskap om ny teknologi og nye      digitale trender gjennom teknologioverføring og bedriftsbesøk
  • Få tilført kompetanse om hva det innebærer      å etablere og drive firma/etablererkurs
  • Få hjelp til å gjennomføre kreative      prosesser for å forbedre og spisse ideer
  • Få mulighet til å utvikle prototyper
  • Få vurdert sine ideer (verifisering,      syretesting mm)
  • Få hjelp til forretningsutvikling,      markedsavklaring, selskapsutvikling og kommersialisering.
  • Få hjelp til søknadsskriving og      kartlegging av virkemidler og finansieringskilder

 

IdéLab har en varighet på 9 måneder, og hovedaktivitetene vil finne sted på Gamle Slakthuset.

Prosjektet er et stort regionalt samarbeidsprosjekt mellom Haugesund kommune, Haugaland Vekst NAV og Næringshagen Rogaland Ressurssenter og prosjektet er finansiert av Omstillingsmidler for petroleumsnæringen på Sør/Vestlandet (statlig og fylkeskommunal støtte), Rogaland fylkeskommune, Siva samt lokale banker og næringsliv. Rogaland Ressurssenter står for prosjektledelse.

For mer informasjon kontakt Inger K. Håvik (40 40 50 91) eller Anne Kristin Helgeland (45 61 45 65)