Johan Rokstad, her i aksjon ved simulatorsenteret i Haugesund, er styremedlem i DeepWell og adm.dir. i Østensjø-rederiet. Nå har han fått et hett stavangerselskap som medeier i brønnintervensjonsselskapet på Husøy.

Det velrenommerte stavangerselskapet HitecVision vil ta DeepWell til markeder utenfor Nordsjøen. Emisjonen gir DeepWell muskler til å ta kampen opp mot de store.

Skrevet .

Eierne av DeepWell AS (DW), hvor Solstad Offshore ASA  (SOFF) og Østensjø-rederiet har en eierandel på ca. 40%, har inngått en
samarbeidsavtale med HitecVision om å utvikle  selskapet videre.

DeepWell vil i nærmeste fremtid  gjøre en emisjon mot HitecVision på NOK 285 mill.  Emisjonen gjøres basert på en selskaps verdi (EV) på
ca. NOK 400 mill. SOFF vil etter emisjonen ha en  eierandel i DW på i overkant av 20%.

Administrerende direktør i brønnintervensjonsselskapet DeepWell, Martha Kold Bakkevig, er meget godt fornøyd med å få HitecVision med på eiersiden med dets brede erfaring innen vekst og utvikling av selskaper.

– Vi ser HitecVisions inntreden på eiersiden, samt deres ønske om å beholde dagens ledelse, som en bekreftelse på at vi har gjort en god jobb med å få selskapet dit det er i dag, sier Martha Kold Bakkevig.

DW er et norsk brønnintervensjonsselskap med hovedkontor og  base på Husøy i Karmøy og avdelingskontor i Stavanger, som  fokuserer på leveranse av høyteknologiske wireline  tjenester og integrerte operasjoner. DW har
Selskapet har 124 ansatte og omsatte i  2012 for ca. NOK 190 mill. Prognosen for 2013 er ca.  NOK 220 mill.

DW har i tillegg til emisjonen sikret  en videre vekstkapital gjennom samarbeidsavtalen på  NOK 200 mill.

DeepWells ambisjon er å vokse videre på norsk sokkel,  utvikle produkt- og tjenestespekteret, samt å  etablere bedriften internasjonalt.

HitecVision er Norges største PE-forvalter med over 18 milliarder kroner under forvaltning fordelt på fire fond. HitecVision ble etablert av Ole Ertvaag og Ola Sætre i 2002 og har investert i og bygget opp over 100 selskaper siden oppstart. Eier i dag over 20 porteføljebedrifter med over 8.000 ansatte og cirka. 20 milliarder kroner i omsetning. Ifølge pressemeldingen har HitecVision det siste året solgt 10 selskaper for over 13 milliarder kroner